BẢNG HIỆU HIFLEX

Bảng hiệu hiflex làm bằng chất liệu Hiflex, nếu kích thước lớn thì mặt sau có thêm tôn nặt sau để chịu gió. Đó là loại chất liệu nhựa ( PVC), có màu trắng sữa, có thể chịu được nắng mưa, co giãn tốt