CHỮ NỔI ALU

Bảng hiệu chữ nổi Alu là những bảng hiệu mà các công ty, doanh nghiệp sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Bảng được chiếu sáng bằng một hệ thống đèn chiếu sáng khác chiếu vào ở đây sử dụng đèn pha.