ĐÈN LED CHẠY CHỮ

Bảng hiệu đèn led chạy chữ là một dạng của bảng hiệu đèn led, với những ma trận được nhân viên của công ty thiết kế biển quảng cáo led lập trình sẵn.