PANO ÁP PHÍCH

Những tấm apphich được treo ngoài đường trên những trụ đèn, trên tường là những tấm quảng cáo cho một sự kiện nào đó sắp diễn ra hoặc đang diễn ra ở một địa điểm nào đó